Webinar – odlike, prednosti i mane

Siguran sam da 99,9% vas zna kako izgleda seminar ili prezentacija i kako se odvija. S jedne strane je predavač a sa druge učesnici koji slušaju i diskutuju sa predavačem. Tehnologija koja se ovde koristi je projektor preko kojeg se prikazuju slajdovi kreirani u PowerPoint-u ili nekom drugom programu, a u novije vreme je sve više zastupljen i laserski “premotavač” slajdova i pokazivač.

Šta je webinar?

Zamislite situaciju u kojoj sedite u vašem stanu, kancelariji ili kafiću i učestvujete na seminaru koji se održava stotine ili hiljade kilometara daleko kojem, pored vas, prisustvuje još nekoliko stotina ljudi širom sveta i na kome možete postaviti pitanje i na njega dobiti odgovor.

Upravo to je ono što čini vebinar (web + seminar) koji koristi modernu tehnologiju poput interneta, kompjutera, mikrofona, zvučnika ili slušalice za uštedu vremena i novca. To znači da ni govornik ni slušalac ne mora biti fizički prisutan licem u lice sa predavačem. Umesto toga, oni su povezani preko interneta i mogu prisustvovati veb seminaru sa drugim ljudima, u isto vreme i sa različitih delova sveta.

Vebinari su tokom poslednjih nekoliko godina doživeli potpun procvat jer ih gotovo sve edukativne organizacije imaju u svojoj ponudi. Obzirom da je veliki broj vebinara besplatan, svako od nas putem ličnog kompjutera ima mogućnost da prisustvuje određenom vebinaru pod uslovom da govorimo ili se služimo jezikom na kom se održava.

Obzirom da je vebinar kraći, jednostavniji i ekonomičniji vid obuke nego celodnevni grupni trening na posebnoj lokaciji, učenje putem vebinara ima nesumnjive prednosti, naročito u vreme SEK-e koja je dovela do smanjivanja budžeta za edukaciju.

Odlike, prednosti i mane vebinara

Odlike

 • Prikaz slajdova kreiranih u PowerPointu ili nekom sličnom programu
 • Pored slajdova mogu biti prikazani video materijali ili pretraživanje Interneta i pregled veb stranica u realnom vremenu
 • Pored vizuelnog postoji i audio doživljaj jer preko slušalica ili zvučnika možete čuti voditelja ili predavača
 • Mogućnost sprovođenja anketa ili upitnika od strane voditelja vebinara
 • Mogućnost postavljanja pitanja od strane slušalaca korišćenjem posebne aplikacije
 • Mogućnost uživog uključivanja slušalaca u prenos

Prednosti

 • Efikasnost – da bi temu obradio u najviše 40-ak minuta i ostavio dovoljno vremena za pitanja slušalaca, predavač mora da održi fokus na tematsku jedinicu, tj. nema vremena da se zanese u digresije. Kako bi u kratkom roku učesnici savladali sve što treba da saznaju na tu temu, preporučljivo je da predavač radi po unapred određenom scenariju.
 • Ekonomičnost – učesnik odvaja najviše 60 do 75 minuta za predavanje, a može se uključiti izmedu svojih redovnih obaveza, ne napuštajući svoj kompjuter – nema nepotrebnog trošenja vremena ni troškova za prisustvovanje vebinaru.

Kako su vebinari besplatni i znatno kraći nego celodnevna obuka, njihova isplativost je velika jer ne postoje troškovi oko dolaženja na obuku, iznajmljivanja prostora, opreme, propratnog materijala, osveženja u pauzama, itd.

 • Razmena podataka u realnom vremenu
 • Broj učesnika može biti od 2 do 1.000, bilo gde da se trenutno nalaze u svetu
 • Predavanja se sprovode u realnom vremenu i mogu biti snimljena za kasniji prikaz
 • Udobost – polaznik može da boravi na bilo kom mestu na kom ima pristup Internetu – u svojoj sobi, pored bazena, na plaži, u vikendici, u hotelskoj sobi, može da bude čak i u pidžami jer ga niko ne može videti
 • Učesnici mogu postati deo vebinara jer i oni mogu postati voditelji, predavači, oni koji uživo postavljaju pitanje ili učestvuju u anketi

Mane

 • Interakcija između predavača i učesnika – obzirom da se ceo vebinar sprovodi onlajn voditelj ili predavač nije u mogućnosti da proceni stepen razumevanja među učesnicima, dok su brainstorming i razmena mišljenja svedena na minimum.
 • Loša veza – za uspeh vebinara neophodna je stalna veza kompjutera sa Internetom, kako kod predavača, tako i kod svakog slušaoca. Kako je nju nemoguće garantovati, jedno od najčešćih rešenja je ponavljanje vebinara ili upućivanje na snimak vebinara koje predstavlja i najjednostavnije rešenje za one učesnike kod kojih je došlo do prekida veze ili su iz nekog drugog razloga bili sprečeni da prisustvuju samom vebinaru u vremenu njegovog održavanja.
 • Loš predavač – može se dogoditi da predavač nije dovoljno vešt u ovoj vrsti nastupa u kojoj ne čuje i ne vidi slušaoce. Ponekad se događa da predavač gnjavi, monopolizuje tok vebinara, nije dovoljno spreman ili ne omogućuje dovoljno interakcije učesnicima.

Ovo nije vezano samo za vebinare jer dosadnih ili neveštih predavača ima i na celodnevnim ili višednevnim seminarima i predavanjima.

Ako na stvari gledamo sa pozitivne strane, gubitak vremena je znatno manji, a može se i neuporedivo lakše odustati od praćenja takvog vebinara – klikom na taster miša.

Kako se vrši prijavljivanje na webinar

 • Besplatni webinar – prijavljivanje na besplatne vebinare se u najvećem broju slučajeva vrši upisivanjem imena i email adrese u za to predviđenu aplikaciju. Nakon procesa potvrđivanja upisa, na vaš email će stići poruka u okviru koje će se nalaziti link na koji trebate kliknuti 5 do 10 minuta pre početka vebinara po unapred utvrđenom vremenu.
 • Plaćeni webinari – princip prijave na plaćene vebinare je isti kao i prethodni, s tom razlikom što ovde postoji korak više a to je izvršenje plaćanja kotizacije za učestvovanje. U zavisnosti od načina plaćanja (online ili offline) i izvršene provere, na vašu email adresu će stići poruka koja će sadržati pristupni link.

Ukoliko imate neko pitanje ili vam je potrebno neko dodatno objašnjenje, možete ga postaviti u delu za komentare.

PODELI