Šta je blog, bloger…

Blog je vrsta veb sajta koji ne zahteva poznavanje bilo kog od programskih jezika (html, php,css) da bi se pokrenuo i time omogućava i početnicima da jednostavno i brzo naprave svoj prvi veb sajt.

Reč blog potiče od reči “web” (mreža) + “log” (unos, dnevnik).

Blog možete uporediti sa onlajn dnevnikom ili albumom, gde se unos novog sadržaja vrši u stilu žurnala i prikazan je u obrnutom hronološkom redu – novi sadržaji pri vrhu stranice, stariji sadržaji ka dnu stranice.

Na taj način, blog vam omogućava da iskažete vaše mišljenje bez ikakvih ograničenja. Kako se iz dana u dan povećava broj onih koji počinju da dele svoja razmišljanja sa prijateljima i strancima, tako se broj blogova povećava iz dana u dan. Danas možemo videti i blogove koji kombinuju pisanu reč sa fotografijama, video ili audio sadržajem.

Bloger je neko ko uređuje blog. Umesto da beleži svoje misli u fizičkom dnevniku, bloger/ka postavlja svoje ideje, misli i zaključke na Internet, nadajući se da će čitaoci pogledati ono što on/a ima da kaže.

Svi ti sadržaji odlaze u blogosferu, pa blogove možemo svrstati u tri osnovne kategorije:

1. Lični blog

Većinu blogova čine lični blogovi koji su fokusirani na temu u vezi koje je bloger pasioniran, kao što su tehnologija, sport, moda ili neki hobi.

2. Organizacijski blog

Sledeću kategoriju čine oni blogovi koji se uređuju od strane organizacija ili kompanija, kao način komuniciranja sa svojim članovima i spoljnim svetom van same organizacije (klijenti, spoljni saradnici, čitaoci).

3. Biznis blog

Treću vrstu blogova čine oni blogovi koji su napravljeni u svrhu zarađivanja novca bilo da je reč o reklamiranju ili putem prodaje i promocije određenog proizvoda ili usluge.

Lični blog se, takođe, može podvesti pod ovu grupu, kada osoba koristi blog kako bi ostvarila prihod ili kao sastavni deo svog posla.

PODELI