SEO #4 – “All in One SEO Pack” plagin za WordPress

Da bi pomogli svojim korisnicima da iz gomile informacija dostupnih na Internetu pronađu tačno ono što žele, web pretraživači koriste posebne softvere ili algoritme na osnovu kojih pronalaze, sortiraju i prikazuju svoje rezultate pretraživanja na tzv. rezultujućim stranicama u vidu naslova i kratkog opisa za svaku veb stranicu.

U zavisnosti od reči ili pojma koji je upisan u polje za pretraživanje od strane korisnika, veb pretraživač će prikazati od jedne pa sve do nekoliko miliona stranica sa rezultatima pretrage, na kojima će biti prikazano po 10 veb stranica.

Zato je važno da se vaša veb stranica prikaže što je moguće bliže vrhu na rezultujućim stranicama veb pretraživača jer će neko ko pretražuje internet, u velikoj većini slučajeva, kliknuti samo na linkove onih veb stranica koje se pojavljuju pri vrhu prvih nekoliko stranica pretraživača.

Jedan od dva osnovna načina podešavanja ili optimizacije vaše veb stranice je primena tzv. interne SEO optimizacije veb stranice za pretraživače.

U nastavku ovog posta ću vam predstaviti jedan plagin (dodatak) koji služi upravo toj nameni i kojeg mogu besplatno preuzeti i koristiti svi oni koji uređuju svoje veb sajtove pokrenute na WordPress platformi.

“All in One SEO Pack” plagin za WordPress

“All in One SEO Pack” plagin je jedan od najboljih i najvrednijih plaginova koje ćete ikad instalirati na vašem blogu. Međutim, on će biti od koristi za rangiranje vaših veb stranica na veb pretraživačima  samo ukoliko je “uključen” i pravilno podešen.

U okviru ovog plagina postoje tri vrste podešavanja i to:

  1. Osnovna podešavanja (General Settings) – za vaš blog u celini
  2. Podešavanja strane (Page Settings) – za svaku pojedinačnu stranu bloga i
  3. Podešavanja posta (Post Settings) – za svaki pojedinačni post vašeg bloga.

“All in One SEO Pack” plagin – preuzimanje, instalacija i podešavanje

Da bi ste preuzeli, instalirali i podesili “All in One SEO Pack” plagin, sa glavnog menija kontrolnog ekrana vašeg WordPress bloga, izaberite opciju Plugins > Add New.

All in One SEO Pack plagin pretraživanjeU okviru polja za pretragu unesite –  all in one seo pack – i kliknite na dugme “Search Plugins” (Pronađi plagin).

Otvoriće se nova stranica na kojoj će biti prikazana lista dostupnih plaginova sa imenima koja asociraju na gore upisano.

All in One SEO Pack plagin - spisak plaginovaPronađite onaj koji izgleda kao na gornjoj slici, a zatim kliknite na link “Install Now” (Instaliraj sada), kako biste pokrenuli proces instalacije.

Kada se pojavi prozor za potvrđivanje…

All in One SEO Pack plagin - potvrda instalacije…kliknite na OK.

WordPress će za vas odraditi sav posao – “preuzimanje”, raspakivanje i instalaciju plagina.

All in One SEO Pack plagin - aktivacija

Kiknite na link “Activate Plugin” (Aktiviraj plagin), kako biste pokrenuli proces njegove aktivacije.

Da bi pravilno radio, ovaj plagin je potrebno dodatno podesiti. Za početak, kliknite na link “the admin page” unutar crvene zone, kako biste otvorili stranicu za njegovo podešavanje:

All in One SEO Pack plagin - poruka za konfirmaciju

Kada to uradite, na istoj stranici će se otvoriti nekoliko modula, u okviru kojih je potrebno izvršiti par veoma važnih podešavanja.

“All in One SEO Pack” plagin – osnovna podešavanja

Plugin Status – Enabled (Omogućen) – Jedno od NAJVAŽNIJIH polja za obeležavanje na celom blogu. Iz nepoznatih razloga, sa svakim novim obnavljanjem plagina, ovaj plagin će biti označen kao neaktivan i potrebno ga je aktivirati posle SVAKE obnove (Upgrade).

All in One SEO Pack plagin - naslov, opis i ključne reči

Home Title (Naslov bloga)

Ovde upisani naslov predstavljaće glavni naslov vašeg bloga i ovo je naslov koji će svi korisnici videti na svojim veb pretraživačima i naslov koji će “paukovi” (softver za pretragu i klasifikaciju blog sadržaja) veb pretraživača takođe, koristiti.

Pri upisivanju naslova vodite računa da bude kraći od 60 karaktera, računajući i razmake.

Home Description (Opis bloga)

Ovde upisani opis bloga predstavljaće glavni opis vašeg bloga. On služi isključivo za veb pretraživače i većina korisnika neće videti ovaj opis kada se bude nalazila na vašem blogu.

Opis bloga ne bi trebao da bude duži od 160 karaktera, računajući i razmake, jer većina veb pretraživača ima ograničenje od 160 karaktera za prikaz opisa.

Ukoliko upišete reč blogdoksirekoblog na Google-u, moći ćete da vidite glavni naslov i glavni opis koji sam upisao za blogdoksirekoblog.com:

blokdoksirekoblog - google - naslov i opisGlavni opis bloga će biti prikazan ispod glavnog naslova. Ukoliko je kraći od 160 karaktera, opis će biti prikazan u celini. Ukoliko je duži, biće prikazan do veličine od 160 karaktera.

Home Keywords (Ključne reči bloga)

Unutar ovog polja upišite ključne reči koje na najbolji način opisuju vaš blog. Odvojite ih zarezima pri upisivanju, vodeći računa da one najvažnije postavite na početak niza.

Ukoliko ostavite ovo polje prazno, WordPress NEĆE dodati ključne reči za vaš blog.

Title Format (Prikaz naslova)

Kada instalirate “All in one SEO Pack” plagin, postojeća podešavanja će postaviti naslov vašeg bloga po svim stranama, uključujući tu i naslove postova, strana, itd. Takođe, koristiće vertikalnu crtu za razdvajanje ovih naslova.

All in One SEO Pack plagin - prikaz naslova

Ono što predlažem da uradite je da izbrišete vertilalnu crtu i naslov bloga

| %blog_title%

iz pojedinačnih naslova blog postova. Razlog je taj da, ukoliko je naslov vašeg bloga dužine 25 karaktera, a naslov blog posta dužine 40 karaktera, tada ćete preći preporučenu dužinu naslova od 60 karaktera, računajući i razmake.

Naslovi postova su važan element za plasman vašeg bloga unutar veb pretraživača i zato ih nemojte ograničavati naslovom bloga. Za razliku od postova, naslovi strana, kategorija i ostali naslovi trebaju da sadrže ime vašeg bloga.

Ostatak podešavanja na ovoj stranici možete ostaviti onakvim kakva jesu.

Nemojte zaboraviti da kliknete na dugme “Update Options” (Obnovi podešavanja) pri dnu stranice kada završite sa upisivanjem osnovnih podešavanja ovog plagina.

“All in One SEO Pack” plagin – podešavanje blog postova i strana

Ne znajući za ostala podešavanja, većina ljudi stane u ovom momentu. Tu postoji još nekoliko važnih podešavanja i taj drugi deo je podjednako važan kao i prethodno opisani.

Preporučljivo je dodati namenski naslov, opis i ključne reči za SVAKI post i za SVAKU stranu kako biste poboljšali plasman vaših veb stranica unutar veb pretraživača.

Ukoliko se spustite niže u okviru kontrolnog ekrana za pisanje posta ili strane, videćete
“All in One SEO Pack” odeljak, koji izgleda ovako:

All in One SEO Pack plagin - post modul

Kako biste popunili polja u okviru ovog modula, koristite ista uputstva za Title (Naslov), Description (Opis), i Keywords (Ključne reči) opisana u okviru osnovnih blog podešavanja.

Pisanje namenskih naslova, opisa i ključnih reči za SVAKI post i SVAKU stranu će, vremenom, pomoći plasmanu vašeg bloga unutar veb pretraživača.

Kliknite na dugme “Svida mi se” ukoliko ste, čitajući ovaj post, saznali nešto novo i korisno. Na taj način ćete obavestiti sve vaše Facebook prijatelje o informacijama koje ste ovde saznali.

Vaš komentar ili pitanje možete postaviti u delu za komentare.

PODELI