Politika privatnosti

Blog do si rek’o blog je posvećen čuvanju privatnosti svih posetilaca sajta blogdoksirekoblog.com (u daljem tekstu: Veb sajt) i zaštiti svih ličnih podataka koje tom prilikom posetioci daju. Smatram da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o vama koje nam pružate korišćenjem ovog bloga/veb sajta i kako obrađujemo podatke upotrebom Interneta i svih ostalih elektronskih komunikacijskih mreža. Molim vas da pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti.

Registracijom za bilo koju uslugu na ovom veb sajtu, pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o vama pod uslovima ove politike.

Informacije koje dobijamo od vas

Uopšteno, možete posetiti ovaj veb sajt a da nam ne kažete ko ste ili otkrijete bilo koju informaciju o sebi. Naši mrežni serveri sakupljaju imena domena, a ne email adrese posetilaca. Takođe, ima delova ovog vebsajta gde moramo tražiti lične informacije o vama kako bi vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite i kada je potrebno da se registrujete na naš veb sajt. Ovo činimo putem upotrebe onlajn formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje emailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili email adresu. Uverićete se da od vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili nema opravdanog razloga da ih date da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Takođe, vaši emailovi i pisma koja nam šaljete takođe mogu sadržati informacije o vama, a da vi toga niste svesni.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenu domena do kojih dođemo ne koriste se kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu te i drugih informacija izmerili broj poseta veb sajtu, prosečno vreme provedeno na veb sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju upotrebu našeg veb sajta i unapredili njegov sadržaj.

U slučaju kada tražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime i email adresa, tražićemo vaš pristanak (npr. upotrebom onlajn formulara ili putem emaila), obavestiti vas o procesu prikupljanja informacija i obaveštavamo o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam vi date ili do kojih dođemo putem ovog vebsajta, koristićemo isključivo:

za odgovaranje na vaša pitanja ili odgovore koje ste zatražili u vezi sa vašim informacijama
za pružanje i personalizovanje naših usluga

U slučaju da se predomislite i ne želite da vas kontaktiramo u budućnosti, molimo vas da nas obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date će biti pohranjene i čuvane na našim serverima, a mogu im pristupiti naše osoblje i određena treća lica tj. poslovni partneri, državni organi, naši pravni sukcesori i dobavljači koje angažujemo da obrađuju podatke u naše ime i koji smo angažovali u svrhe predstavljane u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti objedinjene informacije o upotrebi našeg veb sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani.

Ukoliko imovina naše kompanije postane deo zajedničkog ulaganja sa drugim poslovnim entitetom ili bude u celini ili delimično prodata drugom poslovnom entitetu, informacije o vama koje ste nam dostavili mogu biti otkrivene našim novim poslovnim partnerima ili novim vlasnicima.

Neke zemlje izvan evropske unije nemaju odgovarajuće propise o zaštiti podataka. Međutim, mi ćemo uvek preduzimati korake kako bismo osigurali da vaše informacije koriste treća lica u skladu sa ovom politikom.

Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletni korisnici koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi veb sajtovi

Naš veb sajt može sadržati linkove za druge veb sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Bezbednost dobijenih informacija i zadržavanje podataka

Mi primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o vama od pristupa neovlašćenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Mi ćemo čuvati informacije o vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše.

Transferi i odricanja od odgovornosti zasnovani na Internetu

Uzevši u obzir da Internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje veb sajta za sakupljanje i obradu ličnih informacija obavezno uključuje prenos podataka u druge države. Stoga, činom pristupa ovom vebsajtu i putem elektronske komunikacije sa nama, vi prihvatate i slažete se ovakvim načinom obrađivanja ličnih informacija.

Iako Blog do si rek’o blog primenjuje razumne mere za pružanje zaštite protiv virusa i ostalih štetnih komponenti, priroda Interneta je takva da nije moguće obezbediti da vaš pristup veb sajtu bude bez prekida ili grešaka, niti da su ovaj veb sajt, njegovi serveri ili emailovi koje možemo poslati oslobođeni virusa ili drugih štetnih komponenti.

Sadržaj ovog veb sajta je dizajniran u saglasnosti sa opštim obavezama evropske direktive o zaštiti podataka.

Pristup i ažuriranje podataka

Vi imate pravo da vidite lične informacije koje imamo o vama i možete zatražiti da se naprave neophodne promene kako biste osigurali da su tačne i ažurirane. Ako to želite da uradite, molimo vas da stupite u kontakt sa nama uz pomoć formulara za kontakt na kontakt stranici. U navedenom slučaju mi imamo pravo na naknadu troškova koje nam prouzrokujete ovakvom svojom odlukom.

Stupanje u kontakt sa nama

Ukoliko imate nekih komentara, pitanja ili zahteva u vezi sa našom upotrebom vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u vezi sa Politikom zaštite privatnosti, molimo vas da stupite u kontakt sa nama uz pomoć formulara za kontakt koji se nalazi na kontakt stranici. Smatramo dobrodošlim vaša pitanja i predloge o našoj Politici zaštite privatnosti.

Izmene Politike

Molimo vas da periodično proveravate sadržaj ove Politike zaštite privatnosti kako biste bili obavešteni o promenama. S obzirom da zadržavamo pravo da menjamo ili dopunjavamo ovu Politiku, o svim značajnim promenama pružićemo vam obaveštenje na ovom veb sajtu i to najmanje 30 dana od nastanka promene, a ukoliko je to moguće i putem emaila.