Odricanje od odgovornosti

Sadržaj bloga/veb sajta je objavljen za potrebe informisanja i edukacije. Autor ni na koji način ne tvrdi da je sadržaj na blogu/veb sajtu tačan, ispravan ili autentičan. Nijedan autor, saradnik, pokrovitelj, administrator ili bilo koja osoba povezana sa blogom/veb sajtom Blogdoksirekoblog.com ni na koji način ne može biti odgovorna za pojavu netačne informacije ili za štetu koju ste vi prouzrokovali korišćenjem sadržaja ili pozivanja na određenu informaciju sa bloga/veb sajta Blogdoksirekoblog.com.

Tekst/instrukcije/video objavljen na blogu/veb sajtu Blogdoksirekoblog.com, predstavlja stav i mišljenje autora teksta, ali ne i vlasnika portala ili njegovog uredništva.

Informacije na ovom blogu/veb sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške.

Svi članci mogu biti izmenjeni ili obrisani bez prethodnog obaveštavanja. Blogdoksirekoblog.com nije dužan da objašnjava zbog čega je izvršio izmene ili obrisao članak, ali će u skladu sa dobrim poslovnim običajima i maksimalnim poštovanjem autora takve odluke donositi uz konsultaciju i saradnju sa autorima.

Blogdoksirekoblog.com će na zahtev autora ukloniti ili izmeniti svaki njegov članak.