Video: Linkovi #3 – Kako napraviti unutrašnji link u WordPress-u?

Tokom prve video prezentacije o linkovima je napravljena osnovna podela na unutrašnje i spoljne linkove, a spomenuti su stranični, email i slikovni linkovi kao njihove podgrupe.

Glavna tema ove video prezentacije je unutrašnji link, koja je njegova osnovna funkcija i kako ga kreirati u HTML-u. U drugom delu prezentacije ćete otkriti kako unutrašnji link možete na vrlo jednostavan način kreirati korišćenjem WordPress-a, u okviru modula za kreiranje postova ili strana.

PODELI